Poniżej (kliknij Czytaj więcej) wykład profesora Henryka Samsonowicza, o którym wspomina w powyższym materiale Janusz Bieszk, który potwierdza jego wersję i odkrycia zamieszczone w Trylogii Lechickiej.