pipen

Zapraszamy do wysłuchania dwóch wykładów Andrzeja Stępkowskiego przeprowadzonych podczas imprezy Święto Żywiołów – Słowiański piknik mocy (16-17.06.2018)

Pierwszy wykład – tylko w wersji dźwiękowej znajduje się poniżej, tytuł: Czy to jeszcze negocjacje czy stan wojny, czy już niewola (z 16.06.2018)

Link do strony

Wykład drugi Starcie tytanów finansowych i jego ekonomiczne skutki dla Polski przeprowadzony został 17.06.2018.

Strona informacyjna o bankach: NiewolnicyBankow.pl