pipen

WEJŚCIE W ERĘ WODNIKA – LWA

                                               CZYLI

          Grawitacja gwiazd Regulus i Fomalhaut w dniu 22.09.2016.

Gromadzenie zapasów na przewidywany kryzys w Niemczech  bez podania podłoża, jak i terminu wystąpienia zdarzeń krytycznych zapewne budzi wiele domysłów. Pierwszym jest problem imigracyjny, co zostało odrzucone przez ministra Spraw Wewnętrznych Niemiec, natomiast istotne źródło kryzysu jak i jego charakter zostaje utajnione i pozostaje w sferze domysłów.

O tym , że żyjemy w ciekawych czasach rozpisują się wszystkie opcje analizujące losy ludzkości, tak dzieje się w religiach jak i filozofiach , bez pomijania socjologii i ekonomii, na wszystkich polach życia wietrzony jest kataklizm.

 
Uwaga: datowanie zjawisk astronomicznych, czy dziejowych jest utrudnione ze względu na brak dostępu do ścisłych danych tak kalendarzowych jak i astronomicznych. Wiele reform kalendarzowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 000 lat celowo;utrudnia ścisłe datowanie.

pipen

SŁOWIAŃSKA WIARA PRZYRODZONA

             W ISTOCIE  JEST TO WIARA WYNIKAJĄCA Z WIEDZY       

   Czyli, o tym jak powstały wszystkie religie nazywane objawionymi, w oparciu o wiedzę ( nie o wiarę) Słowiańskich Czcicieli Niebios Gwiaździstych.   Obrzędy Czcicieli Niebbios Gwiaździstych w postaci Wielkich Misteriów odbywały się na całej Ziemi. Działo się tak w Sumerz, Babilonie, Wielkim Zimbabwe, w Krainach Kusz, Wawat, Górnym i Dolnym Egipcie. Obrzędy ku czci Niebbios Gwiaździstych, odbywały się na terenie całej Ameryki tak południowej, środkowej jak i północnej. Cała Azja to też Czciciele Niebios, tak Chiny jak i Indie. Twórcami tego wszystkiego z czym się stykamy  szukając w historii jest Naszym Słowiańskim dziedzictwem. Olbrzymie budowle starożytności są wielkimi kalendarzami astronomicznymi za pomocą  których bardzo dokładnie określano położenie Ziemi względem Niebbios Gwiaździstych.

Nosicielami zdobyczy kultury była i jest haplogrupa R –Y DNA, zamieszkująca obecnie w największym nasyceniu Sarmatię Azjatikę i Sarmatię Europeę. Parodią owej Wiary Przyrodzonej ma być religia jaką proponuje nam współczesne chrześcijaństwo, tak katolicy jak i prawosławni w połączeniu z judaizmem jak i islamem sunnickim.

Podstawą powstania Wiary Przyrodzonej Słowian była wiedza, której zasadniczym elementem była znajomość mechaniki nieba, a ona  owa mechanika nazywana była ruchami Niebios Gwiaździstych. Ruchy zaś tychże Niebios wynikają z ruchów  Naszej Ziemi, tako o tym zjawisku rzecze Nasz Mikołaj Kopernik:

” COKOLWIEK RUCHOMEGO DSTRZEGAMY NA CAŁYM FIRMAMENCIE, NIE POCHODZI Z JEGO WŁASNEGO JAKOBY RUCHU, ALE WYWOŁANE JEST RUCHEM SAMEJŻE ZIEMI’’.

Czciciele Niebios Gwiaździstych nazywali siebie Chrestomatami, co znaczy poszukiwacze wiedzy, zaś nazwa ta posłużyła do utworzenia terminu chrześcijaństwo.

Od czasu  kiedy istnieje tzw. historia pisana następuje ciągłe zakłamywanie prawdy o Czcicielach Niebios Gwiaździstych, czyli Słowianach.   Wykorzystywanie symboliki Ruchów Niebios w nowo powstałych religiach było niezbędne, ponieważ symbolika ta zapisana w pamięci genetycznej dawała podstawy wiarygodności.

Według słowiańskiej Wiary Przyrody, rzeczywiste i podstawowe   Siły Przyrody, Natury, to moc i energia płynąca do Ziemi z Niebios Gwiaździstych . Siły Przyrody manifestują się w postaci dźwięku – Słowa Bożego, oraz światła, czyli Światłości Bożej, a niesione są przez falę grawitacyjną. Te trzy elementy podstawowy budulec  Wszechświata są wytworem istoty jak i ruchu ciał Niebieskich. Natomiast Siły Przyrody z jakimi do czynienia mamy na samej Ziemi są to zjawiska wtórne, które są odbiciem,  skutkiem spływających  na Ziemię  właściwych Boskich Sił Przyrody. Tak więc o istocie Wiary Przyrodzonej stanowiła wiedza, która pozwalała na odczytanie woli Niebbios, czyli wpływu Ciał Niebbieskich , Wielkiej Przyrody na zachowania organizmów żywych na Ziemii , czyli Małej Przyrody.

pipen

Dzień 28 czerwca jest kulminacją palenia ognisk świętojańskich, zakańczający ośmiodniowe Święto Jedności z Boginią Ładu i Porządku Kosmicznego. W tradycji słowiańskiej bogini ta nosi imię Łada, bądź Pogoda i mieszkaniem Jej jest gwiazdozbiór Łabędzia . W tym dniu następuje górna kulminacja tego gwiazdozbioru , czyli przekaz energii kosmicznej z tego rejonu Niebios jest najsilniejszy. Ten czas możemy nazwać początkiem Wielkiej Zmiany, czyli wejścia w Nowe Czasy,  jako że Ziemia znajduje się w medytacji Dwóch Serc, czyli Serca Króla -, które reprezentuje  gwiazda Regulus, oraz Serca Człowieka  które reprezentuje gwiazda Fomalhaut. Te święta są świętami jedności z Boginią Ładą, oraz szerszej Jedności z Niebiosami.

Uczczenie tego okresu winno być zaakcentowane zapaleniem agnihotry , a najlepiej ogniska w którym można spalić zeszłoroczne zioła, można palić  również zioła tegoroczne. Jeżeli ktoś nie ma takich możliwości może zapalić woskową świecę, ponieważ taka świeca jest wynikiem pracy pszczoły i człowieka,  jej woń jest miła Niebiosom. Ważnym elementem tego rytuału jest dzwonienie dzwonkami lub misami, gdyż jest to dźwięk przypisany bogini Ładzie.

 

Podaję termin w jakim my będziemy dokonywać tego rytuału w Trzebnicy: 28.06. 2016r. początek o godzinie 21,00.

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Tadeusz Pruss Mroziński

pipen

Przesilenie letnie posiada swój ośmiodniowy cykl, podobnie jak święto Bożego Ciała obchodzonego w obecnym chrześcijaństwie , ów ośmiodniowy  cykl nazywa się oktawą Bożego Ciała. Z tym, że aby święto to zaburzało cykl Niebios obchodzone  jest pod zmienioną datą – jest to święto ruchome, oraz została zmieniona kolejność uroczystości. Otóż organizowana jest na początku Wielka Procesja, natomiast w dniach oktawy organizowane są małe procesje. Według tradycji słowiańskiej było to święto stałe i obchodzono je od dnia przesilenia letniego 20 lub 21 czerwca i przez osiem dni organizowano małe procesje z czterema stacjami odpowiadającymi czterem gwiazdom znajdującym się w znakach kardynalnych. Te cztery gwiazdy to Antares w gw. Orlena (Skorpiona) określanej jako Serce Orła; odpowiada Archaniołowi  Arielowi i ewangeliście św. Janowi , jest strażnikiem Zachodu i odpowiada za Równonoc Jesienną. Aldebaran gwiazda w gwiazdozbiorze Byka nazywana sercem Byka; odpowiada Archaniołowi Michałowi i ewangeliście św. Łukaszowi, jest strażnikiem wschodu i odpowiada za Równonoc Wiosenną. Wymienione dwie gwiazdy znaczną aktywnością działały w dawniejszych czasach. Natomiast obecnie do kulminacji aktywności dochodzą dwie pozostałe gwiazdy, a mianowicie gwiazda Regulus z gw. Lwa nazywana Sercem Króla Lwa; odpowiada Archaniołowi Rafaelowi i ewangeliście św. Markowi, jest strażnikiem południa i odpowiada za Przesilenie Letnie, oraz gwiazda o nazwie Fomalhaut  z gw. Wodnika nazywana Sercem Człowieka; odpowiada Archaniołowi Gabrielowi i jest strażnikiem północy i odpowiada za Przesilenie Zimowe.

Redakcja FFK

SŁOWIAŃSKA WIARA PRZYRODZONA

    Czyli, o tym jak powstały wszystkie religie nazywane objawionymi, w oparciu o wiedzę ( nie o wiarę) Słowiańskich Czcicieli Niebios Gwiaździstych.   

Postawą powstania owych religii była religia wynikająca z wiedzy, której zasadniczym elementem była znajomość mechaniki nieba, a ona mechanika nazywana była ruchami Niebios Gwiaździstych. Ruchy zaś tychże Niebios wynikają z ruchów  Naszej Ziemi tako o tym zjawisku rzecze Nasz Mikołaj Kopernik:” COKOLWIEK RUCHOMEGO DSTRZEGAMY NA CAŁYM FIRMAMENCIE, NIE POCHODZI Z JEGO WŁASNEGO JAKOBY RUCHU, ALE WYWOŁANE JEST RUCHEM SAMEJŻE ZIEMI’’. Czciciele Niebios Gwiaździstych nazywali siebie Chrestomatami, co znaczy poszukiwacze wiedzy, zaś nazwa ta posłużyła do utworzenia terminu chrześcijaństwo.

Od czasu  kiedy istnieje tzw. historia pisana następuje ciągłe zakłamywanie prawdy o Czcicielach Niebios Gwiaździstych, czyli Słowianach.   Wykorzystywanie symboliki Ruchów Niebios w nowo powstałych religiach było niezbędne, ponieważ symbolika Ta zapisana w pamięci genetycznej, dawała podstawy wiarygodności.