Redakcja FFK

SŁOWIAŃSKA WIARA PRZYRODZONA

    Czyli, o tym jak powstały wszystkie religie nazywane objawionymi, w oparciu o wiedzę ( nie o wiarę) Słowiańskich Czcicieli Niebios Gwiaździstych.   

Postawą powstania owych religii była religia wynikająca z wiedzy, której zasadniczym elementem była znajomość mechaniki nieba, a ona mechanika nazywana była ruchami Niebios Gwiaździstych. Ruchy zaś tychże Niebios wynikają z ruchów  Naszej Ziemi tako o tym zjawisku rzecze Nasz Mikołaj Kopernik:” COKOLWIEK RUCHOMEGO DSTRZEGAMY NA CAŁYM FIRMAMENCIE, NIE POCHODZI Z JEGO WŁASNEGO JAKOBY RUCHU, ALE WYWOŁANE JEST RUCHEM SAMEJŻE ZIEMI’’. Czciciele Niebios Gwiaździstych nazywali siebie Chrestomatami, co znaczy poszukiwacze wiedzy, zaś nazwa ta posłużyła do utworzenia terminu chrześcijaństwo.

Od czasu  kiedy istnieje tzw. historia pisana następuje ciągłe zakłamywanie prawdy o Czcicielach Niebios Gwiaździstych, czyli Słowianach.   Wykorzystywanie symboliki Ruchów Niebios w nowo powstałych religiach było niezbędne, ponieważ symbolika Ta zapisana w pamięci genetycznej, dawała podstawy wiarygodności.

 

                              B O Ż E   N A R O D Z E N I E

Święta Bożego Narodzenia jedno z ważniejszych świąt w całości oparte jest na Ruchach Niebios, o czym oczywiście nie wspomina żaden z odłamów dzisiejszego chrześcijaństwa. Tym sposobem oferuje się wiernym zwykłą nieprawdę . Owe święto obchodzone jest podczas przesilenia zimowego,  czyli w czasie kiedy Ziemia w swym ruchu obiegowym znajduje się ponad Równikiem Niebieskim i Niebiosa Północne widoczne są w całej krasie.

Tak więc zapowiedź obecnego biskupa Rzymu Jorge  Bergogolio, wynikająca z zamiaru wprowadzenia jakiejś jeszcze bliżej nie określonej uniwersalnej religii ,że Boże Narodzenie 2015 roku może być ostatnim, jest zwykłym pustosłowiem. Święta Bożego Narodzenia są skutkiem położenia Ziemi wobec Niebios Gwiaździstych i wynikają z obliczeń astronomicznych dokonanych przed wieloma tysiącami lat, przez  Chrześcijan obrządku Słowiańskiego, czyli przez Chrestomatów. Termin tych Świąt jak i ich obrządek w postaci misteriów został ustalony na wiele tysiącleci przed powstaniem obecnych religii chrześcijańskich. Boże Narodzenie to Małe Dionizje na pamiątkę których na dzień 25 grudnia przypadają imieniny DIONIZEGO. Natomiast Wielkanoc to Wielkie Dionizje. Święto to powinno być obchodzone podczas Równonocy Wiosennej. Równonoc jesienna była świętem obchodzenia Nowego Roku, stąd rok liturgiczny rozpoczyna się w tym okresie. Boże Ciało, święto obchodzone w okolicy przesilenia letniego, w tym czasie oddawano cześć gwiazdozbiorowi Krzyż Południa. Po słowiańsku krzyż to kruch , a idąc dalej kruch to chleb, czyli Boże Ciało. Tak więc po obu stronach kalendarza mamy Boże Narodzenie i Boże Ciało. W czasie Bożego Ciała Ziemia znajduje się poniżej Słońca jest lato, wtedy oddajemy cześć gwiazdozbiorom Nieba Południowego.

 

SKMBT_C25015111908350.jpg

       

Czas  Bożego Narodzenia, 22 grudnia położenie Ziemi względem Słońca pokazuje powyższy rysunek. W rzeczywistości mamy do czynienia z górowaniem Ziemi, z którego wynika „dołowanie Słońca”.

W tym czasie Czciciele Niebios Gwiaździstych oddawali cześć Niebiosom północnym, zgodnie z położeniem Ziemi, a dokładnie gwiazdozbiorom, asteryzmom jak też obiektom nieba głębokiego. Całość jak i ciągłość cyklu została bardzo poważnie zagmatwana, jednak na podstawie tekstów tzw.  kanonicznych jak i nie kanonicznych czyli: kolęd, pastorałek i opowieści ludowych, a także opowieści religijnych, oraz posiadanej wiedzy historycznej, przedstawię istotę tych Świąt.

Postać Nowo Narodzonego Jezusa uwieczniona jest w gwiazdozbiorze Antinousa.

               

 

 

 

Powyższe skany przedstawiają wycinki Niebios północnych, gdzie orzeł niesie młodzieńca, bądź małe dziecko. W dawnych czasach był to Gwiazdozbiór Bociana, zwanego z łacińska ciocionia. Bociana, który był świętym ptakiem Pelazgów, a po dziś dzień cieszy się wielkim szacunkiem w Polsce, stąd Nasza legenda o tym, że bocian dzieci nosi. Ponadto sami Pelazgowie nazywali siebie  Bocianami – Pelaz-goi , owi Pelaz-goje to protoplaści Hellenów- Czcicieli Niebios Gwiaździstych. Ich wierzenia opisane są w Agronautyce  A- Poloniusza z Rodos.

 Znalezione obrazy dla zapytania bocian dzieci nosi

Tak jak powyższy skan winien wyglądać gwiazdozbiór z Antinousem i nazywać się gwiazdozbiorem Bociana i Antinousa.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie na Niebiosach znajduje się gwiazdozbiór Delfina, co oznacza następcę w ciągu rodowym.  Po drugiej stronie również w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wół , który z osłem doglądali Nowonarodzonego.

Aby owo Boże Narodzenie bardziej osadzić w Niebiosach należy przywołać  gromadę gwiazd o nazwie Żłóbek w katalogu Messiera oznaczoną jako M 44 ( moje imię 40 i 4), nazywany również „Łóżeczko dziecięce”. Ta gromada gwiazd znajduje się w gwiazdozbiorze Raka, tu konieczne jest dokonanie dygresji, otóż gwiazdozbiór raka jako czwarty z gwiazdozbiorów zodiakalnych odpowiada za rodzinę, oraz matkę, zaś  tłumaczenie nazwy „rak-cancer” brzmi „nowotwór”. Czciciele Niebios gwiaździstych gwiazdozbiór ten nazywali skarabeuszem; od tego pochodzi słowo  skarb, zaś tłumaczenie tej nazwy Skarabeusz brzmi Dynastia, czyli ciągłość rodziny w linii żeńskiej.

 

Na Skanie powyżej(tylko taki mogłem zdobyć) przedstawiona jest gromada gwiazd M44 o nazwie Praesaepe, zaś w pobliżu znajdują się dwie gwiazdy o nazwach Asellus Australis, oraz Asellus Borealis, co tłumaczy się jako Osioł Południowy, oraz Osioł Północny.  Tak więc nad łóżeczkiem w postaci żłóbka stał wół i dwa osły. Z nimi to spotykamy się w polskich kolędach, śpiewanie tych kolęd jest jak najbardziej uzasadnioną formą oddawania czci Niebiosom Gwiaździstym, w okresie Bożego Narodzenia.

Bez wątpienia Jezus na jednym z osłów występujących w tej gromadzie gwiazd dokonał wjazdu do Jerozolimy.

 

Tak jak na przedstawionym powyżej skanie winien wyglądać symbol gwiazdozbioru nazywanego rakiem, zaś nazywać się winien Skarabeusz, co tłumaczymy jako Ród-Rodzina czyli Dynastia.

 Przesuwając się  dalej po Niebiosach możemy odnaleźć dokładne miejsce Bożego Narodzenia. Otóż jak wiemy z różnych przekazów, owo narodzenie nastąpiło w grocie, bo nie było miejsca w gospodzie.  I a jakże na Niebiosach znajduje się ;jako tzw. obiekt nieba głębokiego Mgławica o nazwie  Grota. Jako ciekawostkę mogę dodać, że Mahomet swojego oświecenia doznał w tej samej grocie jednak według legendy o Mahomecie ta grota znajduje się na półwyspie Arabskim.

 

 Skan przedstawiający mgławicę Sh2 155 o nazwie Grota lub Jaskinia, czyli miejsce Bożego Narodzenia i oświecenia Mahometa. Ten obiekt Nieba głębokiego znajduje się   w gwiazdozbiorze Cefeusza.

Skan przedstawiający gwiazdozbiór Cefeusza, czyli Starego poczciwego Józefa, któremu przypisano ojcostwo Naszego Nowonarodzonego. Sąsiedni gwiazdozbiór to Kasjopea obecna w kolędzie ,,Jezus malusieńki’’, jako Niepokalana Dziewica która ,,rąbek z głowy zdjęła’’.

 

Skan powyżej przedstawia gwiazdozbiór Kasjopei na którym widać jak zdejmuje z głowy przedmiotowy rąbek uwieczniony w Naszej kolędzie, , który posłużył jako kołderka, bądź pieluszka..

Tak to wyjaśniliśmy Narodzenie Boga wynikające z Niepokalanego Poczęcia. W podobny sposób rodzili się Bogowie w innych religiach.

Wracając do Cefeusza z jego imienia skorzystali również ewangeliści nadając go w formie Kefas (Cefas) św. Piotrowi. Od imienia Cefeusza pochodzi również grecki Hefajstos.

Przy omawianiu kolęd należy pamiętać , że większość z kolęd polskich, szczególnie starych  tekstowo jest zbieżnych z kolędami śpiewanymi w języku starosłowiańskim w Cerkwi Prawosławnej. Kolędy prawosławne w stopniu znacznie głębszym odnoszą się do zjawisk astronomicznych obserwowanych na Niebiosach w czasie Bożego  Narodzenia.  Ciekawe skąd prosty lud wiedział o  subtelnościach dotyczących gwiazdozbiorów, o czym dziś nie ma zielonego pojęcia  duża część światłego społeczeństwa.

 

 

Skan przedstawiający Grotę Narodzenia Pańskiego w Jerozolimie. 

Jerozolimska Grota  nie jest do końca mistyfikacją, ponieważ czternastoramienna gwiazda na posadzce wskazuje na 14 gwiazd ruchu precesji osi Ziemi, których imienny zapis stanowi treść psalmu 23. Pisałem już w wielu innych rozprawkach , że obecnie oś Ziemi wskazuje na gwiazdę Polak- Polaris, zaś amplitudę zerową osiągnie 22.09 2016 roku o godzinie 16,21, to jest na czas równonocy jesiennej. Super dokładny czas równonocy jesiennej wyznaczy położenie Ziemi dokładnie na Równiku Niebieskim, co można zaobserwować na specyficznym oświetleniu piramidy Cheopsa. W tym czasie również nastąpi największe zasilenie Naszej Ziemi energią gwiazdy Regulus nazywanej także Królewiątkiem, oraz gwiazdy Fomalhaut. Ponieważ w tym czasie Nasza Ziemia znajdzie się bardzo dokładnie na linii Fomalhaut, Słońce , Ziemia , Regulus .  Ponadto dokładnie w tym samym czasie oś Ziemi wskaże dokładnie na gwiazdę Polak (Polaris).

Takie położenie Ziemi zdarza się raz na 289 800 lat, jest to jedyny moment w położeniu Ziemi wobec Niebios, który nazywa się zbiegiem czasów i winien służyć do rozpoczęcia nowego kalendarza. Taki bardzo dokładny kalendarz opracował na nowo Serbski fizyk Milutin Milankowicz na początku XX wieku i został on przyjęty w kilku małych Cerkwiach Prawosławnych. Z pomocą  tegoż kalendarza można bardzo dokładnie wyznaczać czas misteriów i obrzędów, aby naród był silnym i czujnym jak mówił Platon.

 

 

 

 

 

Skan gwiazdy Regulus

 

Gwiazda ta nosi również nazwę Króla Niebieskiego o , którym mówi Nasza kolęda „Triumfy Króla Niebieskiego”.

Będąc  przy kolędach które są zapisem pamięci Narodów Słowiańskich , to do świadomości krętaczy historyczno religijnych nie dotarł fakt iż mogą być one ponadczasowym przekazem wiedzy o chrześcijaństwie obrządku słowiańskiego dlatego zostawili kolędy w spokoju i nie poddawali je przeróbce. Kolędy i pastorałki, oraz chodzenie z turoniem, czy kolędnicy były to zachowania nie kanoniczne obecne w tradycji rodowo-ludowej.  Dzięki temu niedopatrzeniu możemy czytać z nich jak z otwartej  Księgi  Niebios Gwiaździstych.

 

 

 

 

Skan przedstawiający gwiazdozbiór Herkulesa, oraz gwiazdozbiór Liry , a także Korony Północnej.

Celowo zafałszowany obraz na  którym Herkules w jednej ręce trzyma gałąź ze złotymi jabłkami, oraz trójgłowego stwora ( Cerbera), natomiast w ręce drugiej dzierży maczugę gotową do zadania ciosu- uderzenia. Ręka pierwsza jest dość daleko od Liry, a przy tym jest zajęta. Przedstawiony na Skanie gwiazdozbiór to jeden z Pasterzy, którzy pierwsi oddali pokłon Nowonarodzonemu, co widać jako przyklęk na jedno kolano. 

 

 

Skan przedstawiający większy obszar Niebios 

Z kolei na tym Skanie widać jak Orzeł przerobiony z Bociana niesie Nowonarodzonego, zaś dobry Pasterz  jedna ręką trzyma Lirę oraz gałązkę ze złotymi jabłkami  , autor zapomniał namalować trzy głowy Cerbera. Owa Lira obecna jest w następnej kolędzie gdzie to ; „ „Pastuszkowie , składają dary i grają Dzieciąteczku na Lirze”. Gwiazdozbiór nadal dzierży w drugiej ręce maczugę, lecz w tej ręce winien trzymać gwiazdozbiór  Korony Północnej , która nosi również starą nazwę Gnosia Stella Borealis i jest owymi tajemnymi znakami jakie pasterze wręczyli Nowonarodzonemu.  Gnosia Stella Borealis w tłumaczeniu znaczy Wiedza o Gwiazdach Północy.

 Trzymana w ręku gałązka ze złotymi jabłkami pochodzi z Krainy Złotych  Jabłek, która nazywa się  Awalonem,  i jest dziedziną mitycznego   Króla Artura.

Tegoż Króla Artura na Niebiosach Gwiaździstych reprezentuje gwiazdozbiór Oriona, nazywanego Szlachetnym Rycerzem bez Skazy , z jego świętym Mieczem nazywanym Mieczem Światła, który otrzymał od Pani Jeziora, czyli Goplany.

 

Niegodziwy syn  tegoż Króla Artura o imieniu Merdrod, (podobieństwo brzmieniowe)  posłużył do utworzenia postaci niejakiego Heroda, postaci  zupełnie fikcyjnej.Historycznie wypowiada się o jego istnieniu tylko Józef Flawiusz, a także ewangelista Mateusz.

Otóż  ów „znakomity” historyk starożytności Józef Flawiusz jest postacią również fikcyjną ponieważ nie wspominają go żadne źródła historyczne, jak i żaden z historyków rzymskich i greckich.

Zaś Herod został wpleciony do Ewangelii w części dot. Bożego Narodzenia jako przedstawiciel społeczności dokonujących ofiar z niemowląt. O tym napiszę co nieco w dalszej części niniejszej rozprawki.

 

 

Co do prawdziwości zapisu Mateuszowego to;  Ewangelie są  literackim komentarzem do Ruchów Niebios Gwiaździstych ( tablic astronomicznych) napisane przez Chrześcijan obrządku Słowiańskiego, ze znacznym wyprzedzeniem ( w Tym Pelazgów i Hellenów) . Ewangelie w sposób poetycki opisują  dokładnie położenie Ziemi względem Niebios Gwiaździstych na przestrzeni 2012,5 lat. Ów zapis mechaniki Nieba dotyczy czasu od przesilenia Zimowego – Bożego Narodzenia 24. 12 . roku 3 N.E. do równonocy jesiennej jaka nastąpi 22.09 2016r, czyli dokładnie 2012,5 roku. Czas ten potrzebny jest do pokonania prze punkty równonocy 30 stopni, czyli przestrzeni jednego znaku zwierzyńca Niebieskiego.

 

Wszystkie 27 Ksiąg Nowego Testamentu, są traktatem astronomicznym zapisanym przez Diona Chryzostoma Pruskiego, które przez 2000 lat podlegały różnego rodzaju modyfikacjom , z czego powstał całkiem niezły galimatias. Imię Mateusza jednego z ewangelistów jest mistycznym przedstawieniem Matki Bogów i wywodzi się od pojęcia MAT – THEOS.

Skan Egipskiej Bogini Mat Matki Bogów

Księgom Kanonicznym jak i nie kanonicznym z czasem poświęcę odrębną rozprawę.   Postępując zgodnie z zapisem Ewangelii wg św. Marka:

„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą; On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.”

 

 

Skan gwiazdozbioru Oriona

W czasach ostatecznych ów Król Artur  ma pojawić się w mitycznym Awalonie, czyli Krainie Jabłek, w Polsce oczywiście, gdyż to Ona jest Świętą Krainą Jabłek. Symbolizuje Ją gałąź ze złotymi jabłkami wręczana przez Pasterza Nowonarodzonemu. W owym Awalonie Król Artur wróci do świata żywych i podejmie walkę z siłami zła, jako oręż posłuży Mu Miecz Światła.

Ów biblijny zły król Herod nigdy nie istniał, jest to wymysł kłamców. Kłamstwa wplatane w symbolikę Niebios Gwiaździstych przyjmowane są do wierzenia na zasadzie podobieństwa do opowieści znanych od wielu tysiącleci. Związane jest to z pamięcią genetyczną , czy też komórkową , nazywaną anamnezą.

Obłudnemu kłamstwu ulegali szczególnie Słowianie, ponieważ to Oni jako czciciele Niebios Gwiaździstych dokonali podziału Niebios na gwiazdozbiory, jak też poznali prawidła dzieła Bożego. Jednocześnie u tychże Słowian najszybciej i najszczególniej nastąpi odkłamanie wiedzy o Niebiosach Gwiaździstych, co wynika również z pamięci genetycznej. Owa pamięć genetyczna jest zarówno w Naszych Ciałach i Naszej Ziemi, a także w Naszej Przestrzeni. Ta pamięć jest jak Śpiący Rycerze.

Zakłamanie obrządku słowiańskiego nastąpiło  za pomocą obrazów  oraz ikon, a było to tak: wszystkie święte teksty były zapisane głagolicą, którą zaczęto tępić na każdym kroku i w każdym przejawie. Święte teksty nie były opatrzone obrazami, czytelnik poruszał się w świecie własnych, jednak spójnych z całą społecznością wyobrażeń.

Po wytępieniu głagolicy jako pismo religijne wprowadzono alfabet łaciński oraz grecki, a jako uzupełnienie tekstów wprowadzono obraz i ikonę. Społeczność, która nie umiała czytać nowych znaków była przymuszona do odbioru obrazów, które były malowane tendencyjnie w celu manipulacji.

Nowonarodzone dziecko  w  kulturze Słowiańskiej jest darem Niebios, to stamtąd spływa na nie dusza jako dar Bogini Mati.

Natomiast w innych społecznościach ( nie można ich nazwać kulturami), nowo narodzone dziecko bardzo często składano w krwawej ofierze , tak stanowi wpis kłamców historycznych w Stary Testament dotyczący co prawda niespełnionej ofiary Abrahama. Zapotrzebowanie na ofiarne niemowlęta realizowano po przez wielożeństwo, czego szczególnym przypadkiem jest instytucja islamskich haremów, które wręcz były fabrykami ofiar.

Tak więc  fałszywa postać, która przedstawia Herod morderca , dokonujący ofiary z niemowląt, został  wpleciony do prawdziwej opowieści przez wspomniane społeczności nie słowiańskie.

W kontekście Bożego Narodzenia, gwiazdozbiór Oriona Rycerza bez Skazy powiązany jest  również przez trzech mędrców bądź, trzech magów, którzy przez wieki przybrali postać Trzech Króli. Owi Trzej Królowie biorą udział w scenie nazywanej Pokłonem Trzech Króli, a są to personifikacje trzech gwiazd z Pasa Oriona o obecnych nazwach Mintaka, Alnilam, oraz Alnitak . Tak więc następny z elementów Niebios został spersonifikowany.

 

Tak to wyglądali Trzej Królowie         

Natomiast ta złota skrzynia jest relikwiarzem z ich kośćmi , a znajduje się w Katedrze w Koloni .

 

Jest również taka kolęda dotycząca Bożego Narodzenie  o tytule „Chwała na wysokości”, która mówi:   „ Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , których oni nie widzieli jak żywi .i .t. d.”

 

Skan przedstawiający gwiazdozbiór Panny

Postać Anioła Pańskiego widziana przez Słowian w gwiazdozbiorze Panny, obecnego w treści kolędy.

Zaś dalej ta sam kolęda mówi: „dziwili się napowietrznej muzyce”, czyżby Nasi Wielcy Przodkowie słyszeli muzykę Niebios, owo święte Słowo Boże.

 

 

Zwyczaje około Bożonarodzeniowe związane są również z symboliką Niebios Gwiaździstych i tak w gwiazdozbiorze Jednorożca, który symbolizuje odrodzenie i niewinność, znajduje się mgławica o nazwie Stożek . W mgławicy tej znajduje się gromada gwiazd o nazwie Choinka.

 

Skan mgławicy Stożek z widoczną Choinką

 

 

W symbolice Bożego Narodzenia Choinka to ustrojone drzewko świerku lub jodły pochodzące z przedchrześcijańskiej tradycji ludowej, związane z kultem wiecznie zielonego drzewa. Choinka zgodnie z tradycją winna być strojona w ozdoby wykonane z papieru oraz złote Jabłka symbolizujące gwiazdy, znowu Jabłka. Drzewko to uważane za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności.

 

 

Skan Diducha symbolu Bożonarodzeniowego w tradycji wschodniej.

Diduch snop z niemłóconego zboża ustawiany kłosem do góry, uważany  za wróżbę urodzaju w przyszłym roku, traktowany jako talizman przeciwko złym mocom. Związany z kultem przodków, symbolizował ducha opiekuńczego domu, jego stożkowaty kształt również przypomina opisywaną mgławicę Stożek.

Innym obyczajem Bożonarodzeniowym jest wigilia, a na niej spożywanie Karpia , co ciekawe jest to tradycja zakorzeniona w krajach Słowiańskich, ze szczególnym wskazaniem na Polskę. Otóż ta tradycja wywodzi się od oddawania czci gwiazdozbiorowi Złotej Ryby, nazywanym również Dorado.

 

Skan gwiazdozbioru Złotej Ryby

 

Ryba pochodząca z początków N.E. jako znalezisko archeologiczne z Lęborka

 

Identyczne Ryby jakie można było do niedawna zakupić w Polsce, jako przesłanie tysiącleci o gwiazdozbiorze Złotej Ryby 

Skan przedstawiający środek Niebios południowych znajdujący się w gwiazdozbiorze Złotej Ryby, w tym przypadku opisanej jako Xiphias, a nie Dorado . Oś ziemska zakreśla koło Wielkiego Niebieskiego Stawu, czy też Jeziora, w środku  którego żyje Złota Ryba. Złota Ryba jest również symbolem Jezusa i obecnego chrześcijaństwa a nie gwiazdozbiór Ryb, ponieważ wcześniej nazywał się Gwiazdozbiorem Jaskółki. Gwiazdozbiór Jaskółki (RYB) na półkuli północnej jest czasem przedwiośnia- nadchodzącej wiosny, a jak mówi przysłowie ,,jedna jaskółka wiosny nie czyni’’.

W bezpośrednim sąsiedztwie gwiazdozbioru Złotej Ryby (Dorado) znajduje się gwiazdozbiór Sieci (Reticulum), zaś tuż obok znajduje się gwiazdozbiór o nazwie Rybak (Piscator). Jak wiemy papież kościoła katolickiego nazywany jest mianem Wielkiego Rybaka. Ponadto nosi On na palcu pierścień Rybaka który jest odwzorowaniem mgławicy Pierścienia- obiektu nieba głębokiego. Wszyscy znamy bajkę ,,O rybaku i złotej rybce’’. W ewangeliach Chrystus także był przedstawiany jako Wielki Rybak. UWAGA , obecnie przerobiono nazwę gwiazdozbioru Piscator(Rybak) na Pictor (Malarz).

Gwiazdozbiór Złotej Ryby jest istotnym gwiazdozbiorem ponieważ znajduje się on w środku Koła Wielkiego Ruchu Precesyjnego osi ziemskiej, na Niebiosach południowych.

 

Odpowiednio na Niebiosach północnych środek , czyli biegun północny sfery niebieskiej znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka, czyli Draco.

 Koło to zakreślone na Niebiosach Północnych  zakreśla ogród Córek Wieczoru, czyli Wieczernic z tradycji Słowiańskiej , zaś Hesperyd w tradycji greckiej.

Jest to raczej sad niż ogród w którym rosną jabłonie, bądź jabłoń  rodząca Złote Jabłka, z którymi spotkaliśmy się w treści niniejszej rozprawy.

Strażnikiem tegoż sadu jest Smok, czy też wąż  o imieniu Ladon  Ład – on”, ten Smok to ten który dał Ewie jabłko z drzewa poznania dobrego i złego, czyli z drzewa Gnosis.

W tym momencie wypadałoby zakończyć , jednak przeglądawszy mitologie Hellenów dowiadujemy się , że Dzieckiem Niebieskiej pary Cefeusza oraz Kasiopei jest Andromeda umieszczona jako nieśmiertelny gwiazdozbiór na Niebiosach Gwiaździstych.

Skan gwiazdozbioru Andromeda przedstawia kobietę przykutą łańcuchem, ten obraz można zatytułować „ Zniewolona Kobieta”.

Tak więc dziecko jako nowonarodzone w gwiazdozbiorze Antiniousa jest płci męskiej, natomiast postać dorosła jest rodzaju żeńskiego, znowu do głosu doszli krętacze religijni. Otóż oba posunięcia zmiany płci jak i łańcuch mają na celu eliminację roli kobiety, oraz kobiet w nauce oraz religii, jak i w życiu społecznym.

Sąsiednie gwiazdozbiory w pobliżu Andromedy to  gwiazdozbiór Regalia, czyli symbol władzy królewskiej , samo zaś imię Andromeda (andros – człowiek medesthai – myśleć) znaczy „Człowiek Myślący”. Tak tak ten słynny Homosapiens to kobieta.  W obecnej religii chrześcijańskiej spotykamy się z pojęciem Chrystusa Andronikosa, czyli Chrystusa Króla, co w tłumaczeniu znaczy Chrystus Władca Ludzi, co jest również zabiegiem zwolenników stosunków patrijalchalnych.  

Natomiast drugi gwiazdozbiór posiada dwie nazwy z których jedna wyobraża dwie ekierki i jego przesłaniem jest pęd do wiedzy i nauki, zaś drugim obrazowaniem tego gwiazdozbioru jest pług. Przesłanie jakie niesie ten gwiazdozbiór jest proste i stanowi że właściwą postawą człowieka myślącego jest praca na roli, oraz zdobywanie wiedzy, co zostanie zwieńczone ukoronowaniem  Regaliami.

Ukazywanie się całego gwiazdozbioru przed świtem na 45 dni przed przesileniem letnim ( ok. 15 maja) było odczytywane jako rozpoczęcie wiosennych  prac polowych.  Gwiazdozbiór Andromedy był wyznacznikiem czasu rozpoczęcia prac polowych na Naszej polskiej szerokości geograficznej, im bardziej na południe prace te rozpoczynano w innym czasie, wcześniej. Ponadto 15 maja obchodzimy imieniny Zofii, czyli Mądrości Bożej.

Na miejsce Andromedy mitologia grecka w podobne okoliczności wprowadziła Prometeusza, jako przedstawiciela męskiej części rodzaju ludzkiego. W przeciwieństwie do Andromedy-Człowieka Myślącego, człowiek stworzony przez Prometeusza był lichej postury, mało rozgarnięty i nikczemnego umysłu.

Chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego na równi stawiało rolę kobiet, a może i wyżej niż mężczyzn , potwierdzenia takiego stanu rzeczy istnieją w kulturze Egiptu. Egiptu gdzie kobiety pełniły funcje kapłanów oraz Faraonów. Kiedy odkryto mumię faraona Amenhotepa IV stwierdzono  na podstawie szkieletu że był to mężczyzna o budowie kobiecej , wobec tego uznano to jako deformację, kalectwo. Naukowcom nie przyszło do głowy że mogła to być KOBIETA.  Prowadzony obecnie projekt Mummy przez archeologów polskich, polegający na skanowaniu tomografem posiadanych przez Polskę mumi kapłanów starożytnego Egiptu, budzi różnego rodzaju domysły o fałszerstwach i podmianach zawartości sarkofagów. Otóż okazuje się ,że badane mumie są mumiami kobiet, znowu nie mieści się w głowach „nukowców”, że są to prawdziwe mumie prawdziwych kapłanów – kapłanek.  Starożytny Egipt był krajem kultury i  na najwyższym stopniu hierarchi stawiał boginię Mat – Mać Kobietę, a nie mężczyznę.

Skan projektu Mummy

 

 Zdjęcie numer 6 w galerii - Warsaw Mummy Project: Archeolodzy z UW prześwietlają egipskie mumie

 

 

Obecnie żyjemy w czasach wielkiego zamętu, chaosu ( wspak soach), tak w świecie pełnym objawień jak i przeróżnego rodzaju proroctw. Także stan pokoju światowego jest zaburzony w znacznym stopniu, przez liczne wojny, których zamierzonym skutkiem są wielkie wędrówki ludów, wszystko to są działania zamierzone. Celem tych działań jest ogłoszenie jednej słusznej religii, jeszcze bardziej zakłamanej od obecnych, oraz ogłoszenie nowego mesjasza. Mesjasza, który zgodnie z kalendarzem przesuwania się punktów równonocy powinien się ujawnić 21 -22 września 2016 roku.

Treb-Nicea                                                Tadeusz Prus Mroziński

02.02.2016r.