pipen
Kategoria:

Ideą stworzenia festiwalu, oprócz poinformowania społeczeństwa o innych możliwych opcjach wyboru, co do tematyki zdrowotnej i świadomego decydowania o sobie, to również przedstawienie poprzez działanie aktywne organizatorów tego typu przedsięwzięcia w sposób, który odbywa się NON PROFIT-owo i bezgotówkowo lub na zasadzie wymiany barterowej.

Poprzez kreatywne myślenie i tworzenie zarazem zwizualizowanych planów opierających się na kontrowersji dzisiejszych czasów - staramy się uzmysławiać ludzi do tego iż pieniądz PRZESTAŁ BYĆ w tym wszystkim najważniejszy, a wspólne i świadome działanie oparte na bezinteresownej współpracy pozwoli kreować lepszą i nową rzeczywistość.

Do czego z serca wszystkich gorąco zachęcamy.

pipen
Kategoria:

Festiwal Filmów Kontrowersyjnych to inicjatywa ludzi świadomych i chętnych w dzieleniu się zdobytą wiedzą z takich dziedzin życia jak: otwarta nauka i technika, zdrowie człowieka, duchowość i szamanizm, słowiańskie korzenie czy tak popularna i wszechobecna manipulacja.

Poprzez organizowanie spotkań w formie Warsztatów zaproszeni goście ujawniają kulisy tych dziedzin i sposoby praktycznego wykorzystania przekazanej i zdobytej wiedzy.

Natomiast uczestnicząc w jedynym tego typu wydarzeniu jakim jest festiwal, można dzięki projekcjom filmowym dowiedzieć się wielu interesujących i kontrowersyjnych rzeczy o naszej świadomości, a dzięki prelekcjom zaproszonych gości w danej tematyce zgłębić i rozwinąć zdobytą wiedzę z materiału filmowego.

Serdecznie zapraszamy!