pipen

Ideą stworzenia festiwalu, oprócz poinformowania społeczeństwa o innych możliwych opcjach wyboru, co do tematyki zdrowotnej i świadomego decydowania o sobie, to również przedstawienie poprzez działanie aktywne organizatorów tego typu przedsięwzięcia w sposób, który odbywa się NON PROFIT-owo i bezgotówkowo lub na zasadzie wymiany barterowej.

Poprzez kreatywne myślenie i tworzenie zarazem zwizualizowanych planów opierających się na kontrowersji dzisiejszych czasów - staramy się uzmysławiać ludzi do tego iż pieniądz PRZESTAŁ BYĆ w tym wszystkim najważniejszy, a wspólne i świadome działanie oparte na bezinteresownej współpracy pozwoli kreować lepszą i nową rzeczywistość.

Do czego z serca wszystkich gorąco zachęcamy.

Kategoria: