pipen

POWRÓT WIELKIEJ LECHII

           PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

Dotychczas wykonano wiele pracy na obudzenie świadomości jak i tożsamości wśród społeczeństwa w sprawie zamierzchłej historii Polski. Przywracanie należnego miejsca Polakom we współczesnym świecie  odbywa się to poza oficjalnym nurtem nauki, ba często przy oporze i lekceważeniu tych działań przez naukę. Olbrzymia ilość osób powiedzmy prywatnych jest głęboko zaangażowana w te działania, które odbywają sie na różnych polach, tak że nie sposób wszystkich wymienić i  CHWAŁA IM ZA TO.

Działania te ulegają stałemu rozszerzeniu i coraz więcej osób przybliża się do tego nurtu, przy czym jednocześnie niemalże równolegle wzrasta liczba jego przeciwników.

Blogi traktujące o tematyce Słowiańskiej, książki, artykuły, szerokie spotkania z wymianą poglądów, symbolika Słowiańska na koszulkach, bardzo często stroje, a nawet tatuaże są elementami odtwarzającymi Stare Słowiańskie pole torsyjne. Należy wspomnieć również o muzyce jak i śpiewie, czy tańcu, które to elementy w bardzo wielu formach powracają do tradycji Słowiańskiej, tak różne kompozycje zespołów ludowych, czy nowatorskie prezentacje jak i nagrania służą rozbudowie tegoż pola. Bardzo ważne są również różnego rodzaju medytacje indywidualne, czy też grupowe w intencji jedności Słowiańskiej.

Budowa tegoż pola jest obroną przed działaniami elit światowych, które to według od dawna stosowanej metody "dziel i rządź" pracują nad tym, aby ludzi skłócić, odebrać nam nasza kulturę przez płytki poziom szkolnictwa, zakłamanie historii. Pozbawić nas spójności społecznej, narodowej i rodzinnej, ogłupić poprzez media, poszczuć jednych na drugich, ażeby się nawet zabijali, przy czym wybawcami będą ci sami, którzy to wszystko zorganizowali.

Rządzący światem widząc trudności w zmianie pola torsyjnego, do kolejnych działań zaprzęgnięto islam z jego ideami, który jest stopniowo wprowadzany  w przestrzeń Europy Zachodniej. Dowodem na skuteczność takiego działania jest fakt przechodzenia na islam 50 000 europejskich francuzów rocznie, podobne wskaźniki notowane są w innych krajach.

W Europie zachodniej po zniszczeniu chrześcijaństwa powstała w przestrzeni pustka do zagospodarowania i tam właśnie wprowadzono przemyślnie islam. Ostentacyjnie noszone ubrania, publiczne modlitwy, jak też budowa meczetów (meczet -maczeta - miecz) jest  działaniem mającym na celu zmianę otaczającej nas rzeczywistości.  Bardzo istotnym elementem tych działań są meczety jako obiekty charakterystyczne  architektoniczne, jednak najistotniejszą rolą tychże meczetów są głoszone tam prawdy, a w konsekwencji język, oraz pismo jakim ci głosiciele się posługują. Otóż językiem liturgicznym islamu jest język arabski, zapisywany pismem arabskim. Aby zapewnić jego ciągłą obecność w przestrzeni, ściany meczetów w całości opisane są wersetami Koranu literami arabskimi. Przestrzeń meczetów wypełniona jest również symboliką islamu, która jest również środkiem oddziaływania na sfery psychiki. Jest to celowe działanie.

Zapisywanie ścian meczetów, jak też umieszczenie różnych napisów w języku arabskim w miejscach publicznych jest jedną z metod działania na środowisko w jakim żyjemy, prowadzi to do wypełniania przestrzeni wrogimi dla nas wibracjami.

 

 

543347749.jpg

Skan sciany w meczecie

 

5e8d2dae090ab5cb668912e4cf219dad_big.JPG

Skan ściany w synagodze

Podobnie rzecz ma się z synagogami, gdzie wewnątrz ściany opisane są pismem hebrajskim wersetami z Talmudu, co ma oddziaływać również poprzez przestrzeń na całe środowisko.

                       PPROPONOWANE DZIAŁANIA

        GŁAGOLICA JAKO ORĘŻ W WALCE O PRZESTRZEŃ

Głagolica jako jedyny z alfabetów jest najdoskonalszym przedstawieniem językowego obrazu świata, w niej to zawarta jest idea, że źródłem jak i praprzyczyną wszystkiego jest Nieboskłon, czyli Niebiosa Gwiaździste. Podłoże głagolicy, to zawarte w niej zjawiska natury duchowej ukazujące istnienie mistycznego kosmosu ze swoistym pojmowaniem świata przez pryzmat Niebiańskich Sił Przyrody. Z tego też względu głagolica jest doskonałym połączeniem pojęć materialnych w swojej grafice, ze zjawiskami fonetycznymi, czyli dźwiękowymi na bazie zjawisk astronomicznych.

Z takiego obrazu wynika wniosek, że głagolica jest bytem pośrednim między światem materialnym, a światem duchowym , a tym samym jest jednym kompletnym systemem Językowego Obrazu Świata. Na filozofii głagolicowej oparty jest proces tworzenia pojęć otaczającego nas świata i wszechświata; od pojęć najuboższych w treść czym jest litera jak i ligatura , do pojęć o szerokim zakresie takich jak: rzecz, przedmiot, substancja, myśl, stan, postawa, zachowanie, czy byt. Pole tworzenia pojęć poza ligaturami, oraz literami, które same w sobie są pojęciami, istnieje również system rygorystycznie przestrzegany system morfemów.

I tak wyrażenie Głagolica zapisywane po Słowiańsku glagolica składa się z morfemu "gla", który jest także morfemem służącym do utworzenia słowa "glas", czyli głos . Drugi morfem "gol" ze znaczeniem już w samym sobie oznaczającym część nieba pozbawioną chmur, trzeci zaś "lica-lico" to morfem, a zarazem słowo oznaczające zewnętrzny obraz przedmiotu. W sumie w jednym wyrażeniu - słowie zawarta jest bardzo szeroka treść, mówiąca że głagolica to zewnętrzny obraz dźwięku płynący do nas z czystych Niebios.

Gorąco polecam pisanie, a może być też kaligrafowanie głagolicą, wybór tekstów można dostosować do charakteru pomieszczeń w jakich będzie umieszczony. Z czasem cały dom będzie posiadał własne bardzo silne pole torsyjne, a wielość takich domów- świątyń będzie oddziaływać na coraz większą przestrzeń, i z czasem obejmie cały kraj.

                       TWIERDZĄ NAM BĘDZIE KAŻDY PRÓG

Cytat z Roty M. Konopnickiej jest jak najbardziej na miejscu, gdyż każdy dom, czy mieszkanie stanie się generatorem pola torsyjnego. Jest to zgodne z teorią cudów Gregga Bradena, tak medytacja jest w stanie zmienić pole torsyjne, jak i pismo głagolicowe. Przy czym medytacja może trwać czas określony, natomiast tekst głagolicowy zaczyna działać już od momentu przyłożenie pióra do kratki i działa ciągle. Według Gregga Bradena do zmiany podmiotowego pola dla Polski masą krytyczna jest zaledwie 620 osób , czyli pierwiastek kwadratowy z jednego procenta populacji, jest to bajecznie niewiele. Dla całej populacji ludzkiej na Ziemi jest to między 8 000 - 9 000 ludzi.

rota.jpg

                 

 

 

rota 001.jpg

    

rota 002.jpg

 

rota 003.jpg

Treść Roty po Polsku zapisana Głagolicą.

  DUCH BĘDZIE NAM HETMANIŁ

Drugi cytat z Roty M. Konopnickiej jest również na miejscu, gdyż Ów duch to nic innego jak pole torsyjne. Tu odwołam się do teorii dr Rafała Brzeskiego, która głosi, że najlepszą jest organizacja bez organizacji, czyli NIKT NIE PODLEGA NIKOMU. Pole torsyjne nie jest niczyją własnością, a jego siła jest tak potężna, że jest w stanie z naszego otoczenia usunąć elementy niepożądane, jak też stanowi niezawodny oręż w niewpuszczaniu elementów niepożądanych w nasze otoczenie.

Oczywiście nikomu nie zabraniam się organizować, sam nie przewiduję żadnej organizacji w której miałbym cokolwiek do roboty.

Zapewne zapyta ktoś jaki mam w tym interes, otóż ;moim interesem jest to, aby przyszłe pokolenia w mojej ojczyźnie urodziły się bez łańcuchów finansjery na kostkach i nadgarstkach, jak i bez zakłamania i fałszu. Największym spadkiem, który można przekazać swoim dzieciom i wnukom, nie są pieniądze ani inne materialne rzeczy gromadzone przez całe życie, a dziedzictwo pełnej wolności od niewoli.  W moim interesie leży również podjęcie wszystkich możliwych działań w przygotowaniu doskonałego miejsca na ponowną, świadomą inkarnację.

 

Należy przewartościować swoją postawę, energię przeznaczoną jako niechęć, czy też nienawiść do innych przetworzyć na wzmocnienie własnego społeczeństwa i narodu. Nienawiść jest wodą na ich młyn , czyli buduje ich pole - naszych wrogów, więc należy ich zignorować i budować swój doskonały wzorzec nieznośny dla nich.

Wiele na tym polu mogą uczynić osoby starsze będące na emeryturze, którzy takim działaniem mogą zdziałać więcej niż dobrze uzbrojona armia. Przy znacznej aktywności piszących głagolicą, blady strach może paść na wielu naszych wrogów, bo ściany będą nam pomagać.

Wszystkie systemy językowo - piśmiennicze są narzędziami komunikacji między ludzkiej służące interpretacji rzeczywistości w jakiej żyjemy, jednak rzeczywistości istniejącej w polu grawitacyjnym Ziemi. Za pomocą głagolicy porządkujemy chaos jaki nas otacza, łączymy zjawiska przyrodnicze zachodzące na Nieboskłonie czyli Niebiańskie Siły Przyrody, ze zjawiskami Ziemskich Sił Przyrody.

 

Trebnicea 02.09.2017r. Tadeusz Pruss Mroziński

P.S.

Optymalnym działaniem jest samemu nauczyć się pisać głagolicą i teksty rozwieszać w swoim otoczeniu, można również z internetu zeskanować strony już zapisane. Istnieje również możliwość zamówienia poczta elektroniczną u mnie tekstu zapisanego głagolicą na planie przesłanego mieszkania, czy też działki z domem. Także opisuję głagolica mapy Polski jak i różnych regionów kraju; gmin, powiatów, miast, wsi, czy województw.