pipen
Nie chamstwo i bezczelność, nie podłość i oszczerstwo, nie piękno i
seksualność, nie kłamstwo i obłuda, nie fanatyzm i ignorancja, nie
tchórzostwo i zdrada, nie materialne wzbogacenie i pieniądze –
właściwe/ swojskie dla Prawdziwego Mężczyzny.
Prawdziwy Mężczyzna żyje na mocy Szlachetnych Ideałów Duszy i Ducha,
głównie stawiając Zawsze: Cześć, Odpowiedzialność, Obowiązek przed
Przodkami i Potomkami.

KODEKS CZEŚCI PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY:
1. Bądź wierny Krwi i Ziemi. W twojej Krwi — siła Rodu, w twojej Ziemi
— prochy Przodków.

2. Bądź dzielny i dumny. Ten, kto zwycięża swój strach, ten, kto nie
cofa się wobec Siły jest prawdziwym Herosem.

3. Czcij Prawdę, według której żyli twoi Przodkowie. Podążaj drogami
Dawnych Bogów, gdyż oni byli kiedyś ludźmi twojej Krwi i heroicznymi
czynami odnaleźli Nieśmiertelność.

4. Bądź wierny swoim Braciom po Krwi. Prawdziwą wierność poznaje się
tylko w boju. Krąg braci jest wart wielotysięcznych wojsk cudzoziemców.

5. Bądź wierny ukochanej. Ten, kogo nie miłowała żeńścina, nie
dostojny/ godzien przejść Północne Wrota do Siedziby Herosów.

6. Bądź szczery/ uczciwy. Łoż [łgarstwo, kłamstwo] dostojne/ godne
narodów, zbyt słabych, żeby bronić prawa do życia w otwartym boju.

7. Bądź sprawiedliwy. Postępuj z innymi tylko tak, jak oni na to
zasługują.

8. Bądź mądry. Nie przyjmuj na wiarę łożnych [fałszywych] istin
[prawd], ale postrzegaj świat swoim rozumem.

9. Nie gódź się ze złem, gdyż zło pozostawione bez kary, powiększa
się, a wina leży na tym, kto puścił je bezkarnym.

10. Nie idź na fali przy Społeczeństwie. Tłum może wykształcić cię
tylko Niewolnikiem. Staraj się przekraczać jego przedziały/ granice,
tam, gdzie prawią/ sprawują rządy niezwyciężone Siły Przyrody.

11. Ceń Wolę. Dąż do niej, gdyż lepiej umrzeć stojąc, niż żyć na
kolanach.

12. Zawsze pamiętaj, że słaby — boi się bitwy, silny rzuca się w
nią, a wielki znajduje w niej szczęście.